Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік
(уточнюючий)