ПрАТ «Кераммаш»
ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", Україна, м. Слов'янськ, факс: +380 (626) 667338

Cерії ТермоГаз® і ТермоМастер®

Нагрівальні печі з нерухомим подом

Камерні печі прості за конструкцією, універсальні для різних технологічних процесів (нагрівання під кування та пластичну деформацію), дозволяють вести нагрівання виробів згідно будь-якого індивідуального режиму. Існує велика кількість камерних печей різних конструкцій і розмірів, що працюють як на газоподібному паливі, так і з використанням електричного нагріву.

Камерні печі з нерухомим подом відносяться до печей періодичної дії. Завантаження виробів, термообробку, охолодження і вивантаження проводять в таких печах послідовно в одному робочому просторі печі.

Камерні печі широко поширені в ковальсько-пресових цехах машинобудівних виробництв. Вони застосовуються для нагріву як середніх, так і дрібних виливків.

Недоліками камерних печей періодичної дії є відносно низька продуктивність, важка фізична праця при завантаженні і вивантаженні виробів.

Промислові нагрівательні камерні печі зі стаціонарним подом
з газовим нагрівом серії ТермоГаз® та електричним нагрівом серії ТермоМастер®