ПрАТ «Кераммаш»
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш», Україна, м. Слов'янськ, факс: +380 (626) 667338

Cерії ТермоМастер® і ТермоГаз®

Нагрівальні камерні печі з подом викочування

Камерні печі прості за конструкцією, універсальні для різних технологічних процесів (нагрівання під кування і пластичну деформацію), дозволяють вести нагрівання виливків згідно будь-якого індивідуального режиму. Існує велика кількість камерних печей різних конструкцій і розмірів, що працюють як на газоподібному паливі, так і з використанням електричного нагріву.

Камерні печі з подом викочування відносяться до печей періодичної дії. Виїзний під дозволяє здійснювати завантаження і вивантаження виробів поза робочої камери печі. Камерні печі широко поширені в термічних цехах машинобудівних виробництв. Вони застосовуються для термообробки великих виробів і заготовок.

Промислові газові камерні печі з подом викочування для нагріву під кування
з газовим нагрівом серії ТермоГаз®