ПрАТ «Кераммаш»
ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", Україна, м. Слов'янськ, факс: +38 (0626) 667338

Cерії ТермоМастер® і ТермоГаз®

Печі тунельні для випалу кераміки

При масовому випуску керамічної продукції для її випалу використовуються тунельні печі. У печах такого типу досягається висока обпалювальна продуктивність. Мабуть, це найбільша перевага тунельних печей. Цей тип печей дозволяє автоматизувати рух пічних вагонеток, що виключає суб'єктивний вплив людського фактора. Додатковою перевагою тунельних печей є значне скорочення енерговитрат на тонну пекучого матеріалу, завдяки застосуванню матеріалів з високими теплоізоляційними властивостями, але в більшій мірі - завдяки конструкції тунельної печі, де гарячі гази перед їх видаленням використовуються для попереднього нагріву необпаленої продукції.

Промислові тунельні печі можуть поставлятися як з електричним, так і з газовим нагріванням.

Випал кераміки Тунельні печі серії ТермоМастер®
Випал кераміки Тунельні печі серії ТермоГаз®
 
 • Для підготовки
  техніко-комерційної пропозиції
  для виготовлення, ремонту, реконструкції
  відповідного типу печей
  пропонуємо заповнити опитувальні листи
 • Газові печі
 • Електричні печі