ПрАТ «Кераммаш»
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш», Україна, м. Слов'янськ, факс: +380 (626) 667338

Cерія ТермоГаз ®

Газові печі для випалу

Печі серії ТермоГаз ® (камерні тупикові, камерно-прохідні, тунельні), що працюють на температурах до 1550 °C з використанням багатошарової волокнистої теплоізоляції і до 1600 °C з використанням жорсткої теплоізоляці.

Залежно від поставлених завдань і технічних вимог Замовника, готові печі можуть бути забезпечені:

Камерні печі.

Застосовуються універсальні газові камерні печі тупикового типу серії ТермоГаз ® об'ємом від 5 до 10 м3 з робочими температурами від 1000 до 1420 °C з фіксованим набором функцій. Печі розроблені спеціально для швидкісного випалу виробів з твердого та м'якого порцеляни, фаянсу, теракоти, кераміки, майоліки, а також можуть використовуватися для випалу інших виробів, технологічний процес обробки яких забезпечується технічними параметрами даного типорозміру печей.

Печі камерні з газовим нагрівом серії ТермоГаз ® об'ємом 5 м3

Печі даної групи футеровані волокнистою теплоізоляцією. Пічні вагонетки мають комбіновану футеровку - жорстку і волокнисту. Управління процесом горіння - пропорційне. Контроль процесу випалу здійснюється мікропроцесорними програмованими контролерами, які забезпечують автоматичне регулювання: температури в печі; розрідження / тиску в печі (Окрема опція); середовища в печі (окрема опція). Димовідвід від печі продуктів горіння здійснюється природною тягою через отвори в вагонетках в борів, розташований в задньої стінки печі.

Печі представлені трьома конструктивними виконаннями:

Виконання Д1 передбачає:

Виконання Д2 передбачає:

Виконання Д3 передбачає:

Модель Продук-
тивність*,
кг/цикл
Режим випалу Питома витрата енергоносіїв
Темпера­
тура випалу, °С
Цикл (холод/
холод), год
газ, м3 электро­энергия, кВт·кг/г

ТермоГаз-Д1-5/1000

500 1000 8-12 0,19 0,045

ТермоГаз-Д1-5/1100

1100

ТермоГаз-Д1-5/1300

1300

ТермоГаз-Д1-5/1420

1420

*  — в залежності від типу садки

Печі камерні з газовим нагріванням серії ТермоГаз ® об'мом 10 м3

Печі даної групи футеровані волокнистої теплоізоляцією. пічні вагонетки мають комбіновану футеровку — жорстку і волокнисту. управління процесом горіння — пропорційне. Контроль процесу випалу здійснюється мікропроцесорними програмованими контролерами, які забезпечують автоматичне регулювання: температури в печі; розрідження / тиску в печі (окрема опція); середовища в печі (окрема опція).

Печі представлені двома конструктивними виконаннями:

Виконання Д1 передбачає:

Виконання Д2 передбачає:

Модель Продук-
тивність*,
кг/цикл
Режим випалу Питома витрата енергоносіїв
Темпера­тура випалу, °С Цикл (холод/
холод), год
газ, м3 электро­энергия, кВт·кг/г

ТермоГаз-Д1-10/1000

1000 1000 8-12 0,18 0,06

ТермоГаз-Д1-10/1100

1100

ТермоГаз-Д1-10/1300

1300

ТермоГаз-Д1-10/1420

1420

*  — в залежності від типу садки

Печі камерні з газовим нагріванням для випалу електрокераміки
(фарфорових ізоляторів)

Технічні і технологічні новації, які застосовуються в печах дозволяють:

Модель Продук-
тивність,
кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Внутренний полезный объём, м3 Макс. темпе­
ратура, °С
Удельный расход газа, м3 Удельный расход электро­энергии, кВт·кг/г

ТермоГаз-Д-86/1350

17400 72 86 1350 0,53 0,69

ТермоГаз-Д-88/1400

2500 72 88 1400 0,296 0,28

ТермоГаз-Д-32/1400

3567 36 32 1400 0,323 0,5

ТермоГаз-Д-16/1400

10000 72 16 1400 0,18 0,54

ТермоГаз-Д-10/1320

1540 23 10 1320 0,58 0,22

Печі камерні з газовим нагріванням для випалу абразивів

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність,
кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Д-38/1420

14,3 3,7 1,3 10000 96 1420 0,66 0,648

ТермоГаз-Д-38/1220

14,3 3,7 1,3 18000 44 1220 0,234 1,165

ТермоГаз-Д-20/1220

10,2 3,5 1,2 10800 44 1220 0,256 1,108

Печі камерні з газовим нагріванням для випалу спец кераміки

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність,
кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Д-5/1350

9,8 2,7 0,9 2000 34 1350 0,22 0,15

ТермоГаз-Д-5/1420

3,7 2,7 1,0 1728 45 1420 0,17 0,78

Печі камерні з газовим нагріванням для випалу санфаянса

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність,
кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Д-40/1250

11,0 3,6 1,7 3580 16 1250 0,27 0,3

ТермоГаз-Д-82/1250

11,0 3,67 2,03 8100 18 1250 0,23 0,11

Туннельні печі.

При масовому випуску керамічної продукції для її випалу використовуються тунельні печі. У печах такого типу досягається висока обпалювальна продуктивність. Цей тип печей дозволяє автоматизувати рух пічних вагонеток, що виключає суб'єктивний вплив людського фактора. Додатковим перевагою є значне скорочення витрат на тонну пекучого матеріалу, завдяки застосуванню матеріалів з високими теплоізоляційними властивостями, але в більшій мірі - завдяки конструкції печі, де гарячі гази перед їх видаленням використовуються для попереднього нагріву необпаленої продукції.

Піч тунельна з газовим нагріванням ТермоГаз-Л-2,7.29/1420 призначена для безперервного процесу досушування, политого випалу фарфорових, фаянсових виробів полого і плоского асортименту.

Сучасна система керування піччю дозволила здійснити:

Модель Продук-
тивність*,
кг/цикл
Режим випалу Питома витрата енергоносіїв
Темпера­тура випалу, °С Цикл (холод/
холод), год
газ, м3 электро­энергия, кВт·кг/г

ТермоГаз-Л-2,7.29/1420

475 1420 8 0,375 0,13

*  — в залежності від типу садки

Застосування таких печей-автоматів на діючих виробництвах максимально знижує вплив суб'єктивного людського фактора.

Печі тунельні з газовим нагріванням для випалу посуду з порцеляни

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність, кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Л-2,9.53,2/1420

53,2 2,9 0,92 450 8 1420 0,32 0,13

Печі тунельні з газовим нагріванням для випалу посуду з фаянсу

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність, кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Л-2,9.43/1280

42 2,9 0,3 1380 8 1280 0,2 0,06

ТермоГаз-Л-2,9.49/1280

49 2,4 0,83 1390 8 1280 0,14 0,037

Комплекс утельного випалу фаянсового посуду

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність,
т/мес
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Л-2,5.54/1280

54 2,5 0,8 1000 8 1280 0,115 Гаряче повітря із зони охолодження

Сушилка-Л-2,5.13,5/150

13,5 2,5 0,8 1000 2 150 0,022 0,002

Піч тунельна з газовим нагріванням для випалу абразивів

Модель Розміри внутрішнього простору печі, м Продук-
тивність,
кг/цикл
Цикл (холод/
холод), год
Макс. темпе­
ратура, °С
Питома витрата газу, м3 Питома витрата елекроенергії, кВт·кг/г
довжина ширина висота

ТермоГаз-Л-3,0.67/1220

66,5 3,0 1,3 920 52 1220 0,11 0,02